In a world where you can shop anywhere, shop local.

In a world where you can shop anywhere, shop local.

Privacybeleid ANDRS Concept Store – GDPR/AVG informatie

Het doel van deze pagina is om aan te geven op welke manier wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, behandelen en beschermen. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer  en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna : de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’).
Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wie verwerkt en behandelt uw gegevens:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is ANDRS GCV, met maatschappelijke zetel te Populierenlaan 33, 8450 Bredene, België en btw nummer BE0686.867.787, hierna “ANDRS” genoemd.
Je kans ons steeds contacteren via info@andrs.be of via gewone briefwisseling op het hierboven vermelde adres.

Welke informatie verzamelen wij en waarom verzamelen we dit:

Bij het aanmaken van een account en/of het plaatsen van een bestelling verzamelen wij uw persoonlijke gegevens zoals voornaam, naam, facturatieadres, woonplaats, leveradres, telefoonnummer, emailadres, (indien van toepassing) bedrijfsnaam en btw nummer, financiële informatie (bankgegevens, Paypal informatie,…). Deze info is noodzakelijk om met u te kunnen communiceren,om uw bestelling te kunnen leveren en om eventuele terugbetalingen te kunnen uitvoeren.
Bij gebruik van ons contactformulier verzamelen wij uw emailadres, voornaam en naam en eventuele persoonlijke gegevens die in uw bericht worden vermeld.

De door u meegedeelde persoonsgegevens op deze website zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Om u op de hoogte te stellen van de status van uw bestelling of te antwoorden op uw vraag
  • Om uw bestelling naar u te versturen of u te contacteren voor afhaling.
  • Om administratieve redenen
  • Voor marketingdoeleinden

Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij informatie over uw interessegebieden, uw activiteit op de website, de duur van uw verbinding, datum, tijdstip, IP adres,… Deze gegevens worden niet gekoppeld aan contactgegevens of andere persoonlijke details. Het is dus voor ons onmogelijk om surfgedrag aan een persoon te koppelen.
Deze informatie laat ons toe onze website verder te optimaliseren en u te kunnen voorzien van relevante informatie over producten die u misschien leuk vindt.

Deze gegevens worden door ANDRS beheerd en worden nooit aan derden doorverkocht.
Uw gegevens kunnen wel doorgegeven worden aan onze externe dienstverleners, zoals:

  • Transportbedrijven (Bpost, DPD, UPS,…) en eventuele tussenpersonen of onderaannemers.
  • Betaalpartners (momenteel Mollie)
  • Boekhoudkantoor
  • Hostingmaatschappij

Met al deze bedrijven heeft ANDRS een verwerkersovereenkomst. Dit betekent dat deze bedrijven garanderen dat uw gegevens op een veilige en correcte manier behandeld worden. Deze gegevensoverdracht is nodig om uw bestelling te kunnen leveren.
Verder is ANDRS verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of door een gerechtelijke uitspraak.

Hoe kunt u uw gegevens beheren, opvragen en/of verwijderen?

Volgens de AVG richtlijnen hebt u het recht op toegang en inzage tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te (laten) wijzigen, het recht om uw gegevens te (laten) schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
Indien u dit recht wil uitoefenen dient u contact met ons op te nemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en om uw bestelling te kunnen leveren en afhandelen. De periode waarin uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan de termijnen vermeld in de voorschriften uit het BTW wetboek.

Het gebruik van cookies:

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoontoestel geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen bij de instellingen van uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien u vragen of opmerkingen hebt betreffende de verwerking van uw gegevens, kunt u steeds contact met ons opnemen via info@andrs.be of via ons contactformulier.

Laatste update: 26/05/2018.