In a world where you can shop anywhere, shop local.

In a world where you can shop anywhere, shop local.

1.  De verkoper:

Alle goederen worden verkocht door Andrs Concept Store, Fritz Vinckelaan 80C te 8450 Bredene, België. Ons BTW-nummer is BE0686.867.787.

2. Toepassing:

Elke bestelling, geplaatst door de koper, geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

3. Eigendomsclausule:

Alle goederen blijven eigendom van Andrs Concept Store, tot de betaling van de volledige verschuldigde som van de bestelling is ontvangen. Bij niet-betaling van deze som, behoudt Andrs Concept Store steeds het recht om alle geleverde goederen terug op te eisen. De eventuele daaruit volgende kosten (bestaande uit, maar niet gelimiteerd tot: aanmaningen, aangetekende brieven, deurwaarder, gerechtskosten, …) vallen volledig ten laste van de koper.

4. Recht op annuleren en/of terugzenden van de bestelling (volgens Art. 47, §1 WMPC):

De koper heeft het recht om de bestelling binnen de 14 kalenderdagen volgend op de datum van levering van de bestelling, te annuleren. De kosten en het risico van terugzending zijn voor rekening van de koper. Na deze termijn kan geen enkele bestelling geannuleerd worden. Alle terugzendingen dienen behoorlijk ingepakt te zijn en de producten moeten zich in originele staat bevinden. Indien de bestelling reeds betaald werd, gebeurt de terugbetaling binnen de 7 kalenderdagen volgend op de datum van annulatie, op voorwaarde dat de goederen reeds teruggezonden werden. Alle terugzendingen moeten verstuurd worden naar het adres dat wordt vermeld in punt 1.

Volgende goederen worden nooit teruggenomen (volgens Art. 47, §4, 2° WMPC):

  • Goederen die speciaal werden ontworpen en/of besteld voor de koper, inclusief pre-order bestellingen.
  • Goederen die in een afzonderlijke, afgesloten verpakking geleverd worden wegens hygiënische redenen.

5. Levering:

Wij leveren uw bestelling wereldwijd. Elke bestelling wordt binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling verstuurd. U ontvangt een track & trace email nadat het pakket werd verzonden. U kunt uw bestelling ook afhalen in onze winkel te Bredene. Indien u denkt dat uw pakket verloren is gegaan, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@andrs.be .

6. Garantie:

Op al onze producten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar voor verkoop aan consumenten. Schade door verkeerd gebruik of (on)opzettelijke schade toegebracht door de gebruiker, kunnen in geen geval aanleiding geven tot garantie. Elke aanvraag tot garantie wordt individueel behandeld.

7. Klachten:

Klachten aangaande de bestelling (niet – conforme levering of verborgen gebreken), dienen ons binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden.

8. Toepasselijk recht:

Alle bestellingen afgesloten met Andrs Concept Store worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.